Nieuwbouw RV De Laak

Nieuwbouw RV De Laak
Momenteel maakt De Laak plannen om na 50 jaar het huidige gebouw te vervangen voor nieuwbouw. Het gebouw gaat een natuurlijke uitstraling krijgen door veel materialen te gebruiken zoals hout, glas en riet. Hiermee zal het gebouw een prachtige plek krijgen in de groenzone van de Trekvliet die de gemeente Den Haag wil gaan realiseren. De Laak hoopt in 2018 de volgende stap te zetten in de realisatie van nieuwbouw – een sluitende financiering, een definitief ontwerp en selectie van een aannemer – met het doel het gebouw in 2019 op te leveren.

Zie meer info op nieuwbouw.rvdelaak.nl.