Veilig clubklimaat bij RV De Laak

Veilige sportomgeving

Op onze roeivereniging willen we er alles aan doen om onze leden een prettige, gezellige en veilige omgeving te bieden. Daarom houden we ons aan regelgeving die bijvoorbeeld door de KNRB of de overheid is voorgeschreven. Waar dat mogelijk en wenselijk is, geven we onze eigen invulling aan preventie- en integriteitsmaatregelen.

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen over dit onderwerp? Mail naar de commissaris Roeien.

Omgangsregels en gedragscode

We hebben onze basis omgangsregels voor alle leden vastgelegd in het Reglement ongewenste omgangsvormen.
Ook geldt een gedragscode voor vrijwilligers, specifiek voor begeleiders van minderjarigen en verstandelijk beperkten. Deze gedragscode kun je hier nalezen. In zo´n positie vragen we ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je. Informatie daarover vind je ook op deze pagina.

VOG: Verklaring Omtrent Gedrag

Werk je bij De Laak met kinderen of kwetsbare personen? Dan heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, waarmee je aantoont dat er geen strafbare feiten in de weg staan. Hiermee willen we grensoverschrijdend gedrag voorkomen. In de AV van 2018 is daarom, op basis van de richtlijnen van NOC*NCSF en de KNRB, besloten dat voor alle jeugdcoaches en begeleiders van het G-roeien een VOG wordt aangevraagd.

Gratis aanvraag VOG
Als vrijwilliger bij onze vereniging is aanvraag van de VOG gratis. Voor nieuwe vrijwilligers dient de commissaris Roeien een verzoek in bij Dienst Justis. Vervolgens krijg je dan vanuit Justis zelf een linkje via de mail en kun je zelf met je DigiD de aanvraag definitief maken. Daarna krijg je de VOG binnen een week thuis bezorgd.
Er zijn verder geen kosten aan verbonden, maar je moet wel beschikken over een DigiD.

Verzoek is om vervolgens een foto of pdf van je VOG aan de commissaris Roeien te sturen, zodat kan worden aangetekend dat de VOG verkregen is. Na drie jaar zal de VOG opnieuw worden aangevraagd.

Meer informatie over de VOG bij het ministerie van Justitie & Veilgheid

Jeugdcoach worden?

Lijkt het je leuk om je als jeugdinstructeur/-coach in te zetten voor De Laak-jeugd? Neem dan contact op met de commissaris Jeugd via jeugd@rvdelaak.nl.

Jullie gaan dan samen in gesprek, waarbij jij kan toelichten waarom je geïnteresseerd bent in coachen van jeugdleden, of je daar misschien al ervaring mee hebt, en hoeveel tijd je beschikbaar hebt.

Vereisten
Het is belangrijk dat je kennis kunt overbrengen en dat, naast het aansporen en aanmoedigen van jeugdleden, je ze ook zelfvertrouwen weet te geven.
Verder moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen (zie elders op deze pagina). Wanneer je jeugdcoach wordt, dan zet de commissaris Roeien de aanvraagprocedure voor de VOG in gang.

Vertrouwenspersoon

Jeanne Gambon is de vertrouwenspersoon op De Laak. Te benaderen met vragen of meldingen rondom (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of ander ongewenst gedrag. Ze is te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@rvdelaak.nl of telefoon 0703246075 / 0619025949.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Dit is de procedure.

1) Je dient je klacht in bij het bestuur of bij de vertrouwenspersoon.
Blijkt het om een strafbaar feit te gaan? Dan moet je aangifte bij de politie doen.
Indien nodig, meldt het bestuur je klacht ook bij de tuchtcommissie van de KNRB. Dit is met name het geval bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

2) Geen strafbaar feit? Dan probeert het bestuur in eerste instantie door bemiddeling tot afhandeling van de klacht te komen. Leidt dat niet tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, dan kan nader onderzoek volgen. Het bestuur onderzoekt de klacht zorgvuldig en onbevooroordeeld, of laat anderen dit doen. Hierbij worden alle betrokkenen gehoord, en wordt rekening gehouden met de impact die dit op hen kan hebben. De beklaagde wordt hierbij op zijn minst geïnformeerd over de strekking van de klacht.
Afhankelijk van de situatie beslist het bestuur vervolgens of, en zo ja welke, maatregelen getroffen worden.

3) Ben je van mening dat deze afhandeling van je klacht niet voldoet aan de beginselen van behoorlijk procesrecht? Dan kan je de tuchtcommissie van de KNRB inschakelen. Ook de beklaagde en andere betrokkenen kunnen dit doen.

Na indiening van je klacht, ontvang je binnen drie weken een reactie. Tijdens bovenstaand proces worden jij en
de beklaagde steeds van de tijdslijnen op de hoogte gehouden.

Klacht extern indienen

Naast de mogelijkheid om contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon of om je rechtstreeks tot iemand van het bestuur te wenden, kun je ook contact opnemen met twee externe instanties. Dat zijn het Centrum Veilige Sport en de KNRB.

Centrum Veilige Sport
Het Centrum Veilige Sport Nederland is opgericht door NOC*NCSF. Op de website is te vinden hoe je bij vragen/klachten contact kunt opnemen. Er is altijd iemand beschikbaar, 24 uur per dag.

KNRB
De KNRB heeft twee vertrouwenscontactpersonen beschikbaar. Ieder lid van een roeivereniging kan, in het geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, contact opnemen met deze vertrouwenscontactpersonen via WhatsApp, telefoon of e-mail.
Daarnaast heeft de KNRB een tuchtcommissie. Klachten over seksuele intimidatie kunnen altijd aan deze tuchtcommissie worden voorgelegd.